Christina Ahlzén konsult blir Medida!

Medida betyder både mått och åtgärd på spanska. Och det är just vad jag gör: mäter och väger villkoren för olika grupper i samhället, för att ta fram åtgärder för ökad jämlikhet.

Men bakom loggan är företaget detsamma som förr: samma kompetens, samma person och samma nätverk. Jag fortsätter som förut!
/Christina

www.medida.se